2 thoughts on “Avala, 1934. godina. Stare slike Beograda.

  1. Predivna slika, isorija Triangulacije: Piramida koja se vidi je (najverovatnije) geodetska Trigonometrijska tačka 1. reda, kakvih je bilo u Jugoslaviji oko 360 (?). Služile su kao osnova za druge geodetske tačke i mreže sa kojih je vršen premer i kartogarfisanje terena.

  2. Voleo bih kada bi se našlo malo više slika i podataka istoriji toga samoga vrha Avale, rudniku Žrnovo, starom gradu i dr, osim opštepoznatih ćinjenica o rušenju istoga za potrebe Meštrovićevog spomenika “Neznanom junaku”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *